WAAM! Sjuttonde avsnittet! Marcus har återvänt från Tuff Viking <tm> och John har återvänt från träningslägret i Spanien därhanskadadesig. Avsnittets ämnen äro: Definiera en atlet, sömn, tungt arbete vs träning och träning utan vikter! Njut! 

Share | Download
Podbean App

Play this podcast on Podbean App